معنی کلمه کفش مجلسی پاشنه بلند به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کفش مجلسی به انگلیسی in نوامبر 11, 2019

معنی کلمه کفش مجلسی پاشنه بلند به انگلیسی می شود High-heeled formal shoes

Leave a Reply